Author Topic: ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  (Read 163 times)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 262
    • View Profile
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
« on: May 10, 2013, 04:41:41 pm »
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์มงคล วันดีๆ กับการขึ้นบ้านใหม่ ในปี 2556 เดือน พฤษภาคม

นำข้อมูลฤกษ์ดี วันดี มาฝากกันต่อนะครับ สำหรับส่วนนี้ เป็นเดือน 5 พฤษภาคม 2556 เริ่มเข้าใกล้สู่กลางปี ไม่ต้องกังวลไป ฤกษ์ดี มีทุกเดือนครับ

ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันดี มิ่งมงคล เป็นวันดี มิ่งมงคล ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน หรือย้ายบ้าน จะส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว และเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวกัน มีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านความเป็นอยู่อาศัยและทรัพย์สินเงินทอง

เวลาฤกษ์ดี 9.00 – 10.30 น. และ 16.30 – 19.30 น.
ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันดี ทิพย์มงคล มหัทธโนฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ย้ายบ้าน ภายในวันนี้ ส่งผลให้เกิดความราบรื่นในชีวิต มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย สุขกาย สบายใจ การดำเนินธุรกิจการงานเป็นไปอย่างราบเรียบ พ้นภัยอุปสรรคต่างๆ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

เวลาฤกษ์ดี 15.00 – 16.30 น. และ 18.00 – 19.30 น.
จุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งดีๆ ย่อมตามมา ฤกษ์มงคล เป็นความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวะของชีวิต วันและเวลาที่ต่างกัน ย่อมให้ผลที่ต่างกัน ทั้งนี้ ฤกษ์ดี ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด แต่การปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่ดี มี “สติ” อยู่ในศีลธรรม ทำหน้าที่การงานอย่างสุจริต ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตพบเจอกับความโชคดี เจริญก้าวหน้า มั่งมีศรีสุข เมื่อผสานรวมกับฤกษ์ที่ดี ความโชคดีก็ยิ่งเพิ่มพูน แต่หากประพฤติปฏิบัติไม่ดี สิ่งที่เป็นมงคลย่อมเสื่อมลงไปเช่นกัน

บทความโดย © : banidea.com